Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Çeviri Bilim Bölümü

Etkinlik Tavimi
Tümü Bölüm Hakkında

Çeviri Bilimi bölümünün temel hedefi çeviri yöntem ve teknikleri hakkında gerekli bilgi ve becerilere sahip nitelikli çevirmenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda çeviri kuram, teknik ve yöntemleri gibi dersler ile öğrencilerin kuramsal bilgi edinme ve uygulama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Çeviri bilimi bölümü mezunları çeşitli kurum, kuruluş ve alanlarda (turizm), çeviri bürolarında yazılı ve sözlü çevirmen, editör ve rehber olarak çalışma olanağına sahiptirler. 

...